Golf Club Brno


Golf Club Brno

Kontaktní údaje:

Petr Moučka
petr@moucka.cz

http://www.gcbrno.cz

Kaskáda Golf Academy je největší golfovou akademií na Moravě a patří mezi největší v České republice. V akademii máme speciální výukový program pro děti od útlého věku.

Věnujeme se také podpoře školního golfu – na vybraných základních školách v Brně a Kuřimi (ZŠ Jungmannova a ZŠ Tyršova) pomáháme vyučovat golf v hodinách tělesné výchovy nebo jako zájmový kroužek v rámci mimoškolní aktivity.

Při výuce využíváme nejmodernější pomůcky a technologie. Spolupracujeme s týmem specializovaných profesionálních trenérů s mezinárodním vzděláním a zkušenostmi.

Díky tomu se dětem dostává té nejlepší péče a výuky (nejen) golfových dovedností.