O projektu - Školám

Začít s golfem je tak snadné

Projekt SE ŠKOLOU NA GOLF cílí na žáky prvního stupně základních škol.

Společně s řediteli škol, kteří již zapojili své školy do projektu, jsme vypracovali podrobnou metodiku schválenou Českou školní inspekcí, jak začlenit výuku golfu do programu školy.

Motivujeme golfové kluby, aby spolupracovaly se školami ve vzdálenosti cca 15 km od svého domovského hřiště a nabídly škole ve své dostupnosti výjimečné sportoviště.

Každoročně připravujeme pro školy nebo golfové kroužky 4 celostátní soutěže.


1

Seznámení s golfem

Připravte pro své žáky netradiční hodinu tělesné výchovy a seznamte je s golfem. Golfové kluby nabízí školám ve své blízkosti možnost uspořádat jednorázovou golfovou ochutnávku v tělocvičně školy, ve které žáci vyzkouší všechny důležité golfové dovednosti. 

2

Golfové kroužky - SNAG

SNAG golf je komplexní tréninkový systém s podrobně zpracovanou metodikou, který je určen především nejmenším dětem od 5 do 8 let. Se SNAGem můžete hrát golf i ve školní tělocvičně. Ve spolupráci s golfovým klubem získáte odborné zázemí, ale i potřebný materiál.

3

Volitelný předmět

V případě, že se vaše škola nachází v dostupné vzdálenosti od golfového hřiště, nabízí se vám výjimečná příležitost využít toto sportoviště pro další pohybové aktivity dětí. Zapojte svoji školu do celorepublikového projektu, ve kterém je radost ze sportu a pohybu hlavní motivací všech účastníků. 
Neváhejte nás kontaktovat, poskytneme vám kompletní metodiku, jak začít s golfem na vaší škole. Zapojíme vaši školu do celorepublikových soutěží, propojíme vás s řediteli již spolupracujících škol. Pomůžeme Vám nakontaktovat golfový klub ve vašem okolí.