Golf Club Semily


Golf Club Semily

Kontaktní údaje:

Michael Prokeš
gcs@outlook.cz

https://www.gcsemily.cz/

Hlavním cílem semilské práce s mládeží je naučit děti hrát golf a umožnit jim se golfem skutečně bavit. Věříme, že pro většinu dětí se stane golf celoživotním báječným koníčkem a pro některé z nich dokonce výkonnostním sportem.

V roce 2016 se semilský klub zapojil, společně se Základní školou Ivana Olbrachta, do projektu České golfové federace Se školou na golf. Každý rok se, v rámci volnočasové aktivity, zapojí zhruba 10 dětí ze ZŠIO. Seznámení s golfem probíhá nejprve ve školní tělocvičně a pokročilí vyrazí posléze i na driving range a hřiště. Někteří "absolventi" se už zapojili do regulérních golfových turnajů.


Zpráva klubu za rok 2020:

Golf Club Semily (GCS) se i v letošním roce (2020) zapojil do projektu ČGF - Se školou na golf. Již pátým rokem trvá spolupráce GCS se Základní školou Ivana Olbrachta v Semilech (ZŠIO). Letos se účastnilo tohoto projektu 14 dětí ZŠIO a to v rámci Školního klubu při ZŠIO kroužku.

V průběhu letošního ročníku se děti bohužel neúčastnily žádného turnaje ve SNAGu. V průběhu roku proběhlo 22 výukových hodin, které probíhaly nepravidelně v tělocvičně ZŠIO, v semilském sportovním centru a/nebo v areálu GCS (driving range a hřiště ). V těchto hodinách byly děti seznamovány se základy golfu s pomůckami SNAG (short golf), a postupně i s etikou a základními pravidly golfu. Ti pokročilejší již na semilském driving range využívali dětské hole, které byly poskytnuty v předchozích letech Nadací Hanuše Goldscheidera. 


01
2018_deti2
04
03