Se školou na golf do MolitorovaSe školou na golf do Molitorova

Projekt ČGF Se školou na golf opět sklidil úspěchy za svou snahu přivést golf do škol. ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a Golf Club Molitorov u Prahy rozjely spolupráci ve formě výuky golfu jako součást tělesné výchovy v prvním až čtvrtém ročníku.

Výuky golfu se účastní žáci Základní školy Miloše Šolleho od prvního do čtvrtého ročníku, tedy přibližně 210 školáků. V tomto pololetí s golfem začalo již 160 a na jaře přibyde dalších 50 dětí.

Žáci mají hodinovou výuku golfu jednou v týdnu a na tréninky dochází do Molitorova pěšky, neboť škola je vzdálená pouhý kilometr od hřiště. Dvanáct tříd se tak na zdejších tréninkových plochách prostřídá během úterků a čtvrtků od 8:00 do 13:30.

Golfu jako části tělesné výchovy se žáci základní školy budou věnovat v tomto pololetí  až do poloviny listopadu a pokračovat budou od 1. dubna do 30. června. Zimní přerušení využijí školáci k naplnění jiného programu tělesné výchovy, jimiž jsou plavání a gymnastika. Pokud špatné počasí nedovolí trénink na venkovních tréninkových plochách, dochází trenéři do školy a učí děti pravidlům golfu.

„Mám radost, že se podařil skvělý záměr ČGF oslovit děti ve školách a získat je pro seznámení se s golfem,“ pochvaluje si novou spolupráci předseda Golf Clubu Molitorov u Prahy Vladislav Davídek.

„Být u toho a organizovat asi ojedinělý projekt tohoto typu dává dobrý pocit pro celý náš golfový resort. Je příjemné vidět to zapálení a nadšení malých špuntů při tréninku. Věříme, že výuka bude mít úspěch jak u dětí, rodičů i vyučujících.“

Ze spolupráce na novém projektu je nadšená také ředitelka školy Hana Borová. „Jsme rádi, že jsme mohli zařadit golf do školního výukového programu a přivést tak naše děti ke sportu, který na jiných školách nebývá běžný. Zatím sklízí golf u naších žáků úspěchy a věřím, že se k tréninkům na jaře moc rádi vrátí.“

Mimo golfové tréninky pro žáky pořádá ZŠ Miloše Šolleho také akci pro rodiče. „Ráda bych tímto pozvala rodiče našich žáků na Den s dětmi pro rodiče, který se uskuteční již tuto neděli od 14:00 v Molitorově.“

Text: Klára Kuchařová
Foto: Zuzana Klokočníková