Greensgate Golf Club


Greensgate Golf Club

Kontaktní údaje:

Jan Mergl
jan.mergl@greensgate.cz

https://academy.greensgate.cz/

Greensgate golf academy patří mezi největší golfové akademie v České Republice. Její činnost byla zahájena již v roce 2010 a již od počátku své činnosti se aktivně podílí na projektu Se školou na golf.

Akivní spolupráci se podařilo navázat zejména s 25. zš v Plzni, ale i s dalšími školami v Plzni. Na 25. zš se díky aktivitě a entuziasmu pedagogických pracovníků podařilo golf dostat na I. stupeň jako plnohodnotný kroužek a na II. stupni je dokonce v každé sportovní třídě 7 žáků, kteří mají v rámci školy pravidelné tréninky. Škola má vlastní tréninkové zázemí - halu se sítí, putting green a Fullswing simulátor, které hojně využívá v zimních měsících.

V letních měsících aktivně využívá areál Greensgate golf and leisure resort Dýšina. Díky tomuto projektu se naší akademii podařilo získat již mnoho členů klubu a je to pro naši akademii skvělá možnost prezentovat goff široké veřejnosti ! Od roku 2019 zahaájil Greensgate golf club spolupráci s Regionální golfovou akademií Plzeňského kraje, jejíž cílem je zejména popularizovat golf mezi dětmi, získávat nové hráče a podpořit výrazné sportovní talenty.


plzen4
plzen3
plzen2
plzen1