Golfové kluby sdružené v ČGF, které se rozhodnou v projektu Se školou na golf participovat, budou podporovány ve všech svých aktivitách směřujících k naplňování cílů projektu. Podpora ze strany ČGF bude mít podobu dodávek startovního vybavení pro děti a mládež, finančních příspěvků na logistické náklady i na odměny trenérů, pedagogů a vedoucích kroužků.

Podmínky účasti v projektu Se školou na golf pro golfové kluby:

  • Zájem o propagaci golfu ve svém okolí a o práci s dětmi a mládeží
  • Blízkost školy či škol ve svém okolí
  • Závazek přijmout roli koordinátora všech aktivit na lokální úrovni
  • Závazek zajistit kvalifikované trenéry pro výuku golfu ve školách a na cvičných plochách
  • Poskytovat cvičné plochy pro výuku a trénink dětí a mládeže zdarma, resp. za symbolickou cenu
  • Vytvořit cenově přijatelnou nabídku pro další trénink dětí a mládeže na cvičných plochách a pro hru na hřišti (např. zlevněná greenfee ve vyhrazených dnech a časech aj.)
  • Závazek podílet se na organizaci regionálních a celostátních soutěží a turnajů (SNAG/ShortGolf)
  • Závazek uzavřít všechny nutné smlouvy a dohody s partnerskou školou podle pokynů ČGF (dohody o provedení práce s pedagogy a vedoucími kroužků, smluvní zápůjčka startovacího vybavení škole aj.).

Výhody pro golfové kluby z účasti v projektu:

  • Kladné povědomí o aktivitách klubu mezi laickou veřejností.
  • Oslovení budoucích potenciálních hráčů a členů klubu.

Kluby

Golf Klub Čertovo břemeno

Alenina Lhota 5
391 33 Jistebnice
http://www.cebr.cz/

Golf Klub Čertovo břemeno

Zámecký Golf Club Kravaře

Mlýnská 23a
747 21 Kravaře

http://www.zgck.cz

GC Kravaře

Golf Club Hradec Králové

Rybova 1908/31, 500 09
Hradec Králové

http://www.gchk.cz

GC Hradec Králové

Park Golf Club Hradec Králové

Roudničská 730
Hradec Králové
http://www.parkgolf.cz/

Park Golf Club Hradec Králové

Golf Club ERPET Praha

Strakonická 510/6
Smíchov, 150 00 Praha 5
http://www.gcep.cz/

GC Erpet

Golf Club Město Albrechtice

Zámecká 121/8
79395
Město Albrechtice
http://www.gcma.cz

GC Město Albrechtice

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Mariánské Lázně 582,
353 01 Mariánské Lázně
http://www.golfml.cz/

Royal GC Mariánské lázně

Golf & Country Club Svobodné Hamry

Svobodné Hamry
539 01 Hlinsko v Čechách
http://www.gccsh.cz/

GC Svobodné Hamry

Golf Club Havlíčkův Brod

U Nové Silnice 3662
580 01 Havlíčkův Brod,
http://www.golfhb.cz/

GC Havl. Brod

Golf Klub Týn nad Vltavou

Puchmayerova 225
Týn nad Vltavou
375 01
http://gktnv.cz/

GK Týn nad Vltavou

Golf Club Františkovy Lázně

Ovčín 183
351 32 Hazlov
http://www.gr-fl.cz/

GC Františkovy Lázně