Aktuality

ZŠ Blovice na výletě v Hořehledech

Celý školní rok 2019 v ZŠ Blovice trénují golf v tělocvičně, kam pravidelně dojíždí trenéři z Golf clubu Hořehledy. Několikrát do roka si však žáci společně ukusí atmosféru skutečného golfového prostředí. Akce proběhla díky projektu České Golfové Federace „Se školou na golf“, který podporuje ty kluby, které pracují s mládeží a snaží se dětem a dospívajícím ukázat, jak krásný sport je golf.

Za nádherného, byť trochu studeného, počasí, rozděleni do skupin poslouchali děti vždy zhruba hodinu z úst Mgr. Karla Čelikovského (prezidenta Golf Clubu Hořehledy) teoretickou část. Dozvěděli se o fungování golfu jako sportu, seznámili se s golfovými pojmy, podobou golfového hřiště, skladbou holí a samozřejmě byl prostor i pro diskuzi.

Druhá skupinka se v tu samou dobu věnovala pod dozorem Ing. Jiřího Holce základům puttování a pohybu na greenu. Jiří Holec, Mistr ČR v puttování, předával své znalosti a zkušenosti a v závěru své sekce vždy uspořádal soutěž v puttování na 4 jamky, aby si žáci vyzkoušeli i zkrácenou variantu golfového miniturnaje.

Poslední skupině se věnoval Cyril Macicha, náš nový trenér, a vysvětloval základy bezpečnosti při pohybu na hřišti a především golfový odpal, který mohli všichni žáci libovolně zkoušet a trénovat.

Vždy po hodině se skupinky prohodily tak, aby žádný z návštěvníků o nic důležitého nepřišel. Finálem celého dopoledne byla soutěž o nejdelší odpal dívek a chlapců zvlášť.

Rádi bychom tímto poděkovali Martinu Kopčákovi a celému týmu Golf clubu Hořehledy za jejich práci s dětmi ze škol v jejich okolí a přejeme jim spoustu nových tanentovaných hráčů!

IMG_7073 IMG_0428