Aktuality

Školní golf získává na popularitě

Ještě do nedávna učitelé tělesné výchovy seznamovali své žáky se základy pohybu na téměř všech mateřských, základních a středních školách podle zaběhnutých zvyklostí. Jenže časy se mění. Od loňského roku se stal na několika školách součástí tělocviku také golf. A jeho popularita nadále roste.

Do projektu Se školou na golf se zapojilo již více než dvě stě škol a další přibývají.

Rozšíření pohybových aktivit, seznámení se se sportem, který dosud ve školních osnovách chyběl, ale i jeho cenová, časová a v některých školách také dopravní dostupnost. To jsou přednosti golfu jakožto školního předmětu, kvůli nimž se ředitelé škol rozhodují zelený sport začlenit do osnov tělesné výchovy, ale i jako samostatný školní předmět.

Základní škola a Mateřská škola Dělnická v Karviné má s výukou golfu již mnoho zkušeností.

„V zimě jsou vyčleněny tenisové kurty s umělým povrchem, případně máme možnost používat pískové hřiště ve vedlejší hale. Když se oteplí, využíváme travnaté plochy, venkovní hřiště, nebo zajišťujeme převoz dětí do Golf resortu Lipiny,“ uvádí zástupce ředitele Jan Kodenko, který je patronem školního golfu.

„Od nového pololetí jsme se rozhodli do školního vzdělávacího programu zařadit nový nepovinný předmět Výuka golfu,“ dodává Kodenko. „Děti tak na konci školního roku dostanou z golfu známku na vysvědčení. Do současného golfového kroužku je zapsáno zhruba 30 dětí, proto předpokládáme i zájem o nový předmět Výuka golfu, který budou zajišťovat dva naši učitelé a trenér z Golf Clubu Lipiny. Pokud vše dobře dopadne, plánujeme postavit v našem areálu i cvičný puttovací green – jamkoviště.“

Základní škola a Mateřská škola Dělnická v Karviné se tak připojila po vzoru škol ve Slavkově u Brna, Velvarech na Kladensku a brněnské Kuřimi do nového směru projektu Se školou na golf. Stačí ochota podílet se na organizaci výuky a dobrá dostupnost golfového hřiště v okolí školy a se sháněním potřebného vybavení a trenérů si zástupci školy nemusejí dělat starosti.  O vše se spolu s finanční podporou postará Česká golfová federace ve spolupráci s golfovými kluby.

A jelikož chuť reprezentovat svoji školu je jednou z motivací dětí, v rámci projektu Se školou na golf je tento rok v plánu uspořádání prvního meziškolního turnaje tříd s výukou golfu. Ten by se měl uskutečnit na konci května. Česká golfová federace ho již připravuje ve spolupráci s profesionální golfovou asociací PGA of Czech Republic, která se chopí úlohy sestavení formátu hry. Vznikne tak obdoba školních fotbalových pohárů, které jsou mezi žáky velmi oblíbené.