Aktuality

Se školou na golf v Libouchci

O první návštěvě žáků z projektu Se školou na golf na hřišti v GC Libouchec napsali na denik.cz, článek a fotografie si můžete prohlédnout v odkazu.

Prezident GC Libouchec, pan Karel Švácha, také napsal níže citovaný text jako příspěvek pro snailnews.cz. Jeho pohled a dosavadní zkušenosti s projektem jsou uvedeny níže:

14.04.2015

Se školou na golf“ Je projekt rozzářených dětských očích. (Můj osobní názor.)

Jak to začalo u nás v Libouchci.

Od února Golf Club Libouchec je součástí tohoto sportovního projektu, ale předcházím událostem.

Na podzimní přípravné konferenci se dozvídám o již probíhajícím projektu. Uvědomuji si, že to je to pravé pro náš klub. Zjišťuji potřebné informace pro realizaci. Ze strany České golfové federace je přístup vstřícný nikoliv všemocný jak mi říká koordinátor projektu pan Tomáš Malec. Pomíjivá je informovanost vzdělávacích zařízení ze strany Ministerstva školství o možnostech rozšíření základní výuky o golf. Tuto osvětu přenáší na naše české golfové kluby a jejich vlastní iniciativu.

Oslovuji tedy první základní školu. Výběr je jednoduchý. ZŠ v Libouchci leží jen pár metrů od našeho sportovního areálu. Mé obavy o naší spolupráci rozptýlila paní ředitelka paní Mgr. Dana Březinová slovy. „Ano, souhlasíme.“ Obavy z všeobecného názoru , že se jedná o snobský sport jsou ty tam. Domlouváme se na jarní etapě, která má finální podobu sportovního kroužku jako školní aktivita pro šestou a sedmou třídu. Počátek druhé fáze domlouváme na září letošního roku, kdy se zanese tento projekt přímo do výuky.

Druhou ZŠ Chlumec vybírám z důvodu logistických. Je jen pár kilometrů od nás. Ředitel pan Mgr. Petr Opava je golfistou, to nám otvírá dveře přímo do výuky a zařazení projektu do školních osnov pro čtvrté a páté třídy. Je rozhodnuto. První etapa je zahrnuta do výuky pro čtvrté třídy a od září i pro páté.

Mé nadšení roste s každým splněným bodem. Teprve nyní si uvědomuji, že vlastně potřebuji dva projekty v jednom. Proč? Protože jde o různé věkové kategorie dětí a dvě velikosti golfového vybavení. Rozhoduji pod tíhou ekonomiky, že vítěznou firmou na dodání potřebného vybavení se stává Golfsmith.

Podávám oficiální žádost koordinátorovi projektu na ČGF. Jsem v očekávání rozhodnutí komise. Školní děti, které již mají povědomí o realizaci bombardují nejen mě, ale i své pedagogy. „Kdy už začínáme?“

Dnes si uvědomuji, že není důležité, kdo vymyslel tento projekt. Jestli to byla firma Ittec či někdo jiný. Mé srdečné poděkování patří všem co s ním měli či mají dočinění a podporují ho.

Děkuji, že můžeme vidět ty rozzářené dětské oči dychtící po dalším tréninku.

 

Karel Švácha

 

P.S. Mé poděkování patří i Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf, která nám poskytla pro školáky hole tak potřebné pro přechod k plnohodnotné golfové hře na hřišti.