Aktuality

První krůčky na Čeladné

V Prosper Golf Clubu Čeladná se nového projektu nebáli a rozjeli hned několik aktivit, které mají dětem z okolí dokázat, že golf je především zábava.

V rámci projektu Se školou na golf zatím od podzimu do jara probíhala ve školce Čeladenská Beruška golfová výuka téměř každý týden. Na četnosti tréninků se však projevilo pochopitelně jak období prázdnin, tak také řádící jarní nachlazení. Od jara už dojíždí děti na tréninky přímo do resortu.

Během sezony mají rodiče možnost dovážet svoje malé talenty na pravidelné tréninky „na čerstvém vzduchu“ přímo do golfového resortu otevřenou.

Dokonce ani v zimním období děti, které golf zaujal, nestrádají. Trenéři z Čeladné objíždí v průměru jednou do měsíce i ostatní školky ve Frýdlantě nad Ostravicí. V konkrétní školce se pak mohou vždy sejít i rodiče a děti z ostatních školek.

Ani žáci základní školy v Čeladné nepřijdou zkrátka. Už dvakrát u příležitosti třídních schůzek proběhly předváděcí hodiny, které sice zatím nepomohly otevřít pravidelný kroužek, ale na nový školní rok se pravidelné golfové hodiny výhledově plánují.

A co další plány do budoucna? V příštím měsíci, červnu, chystá Čeladná výlet mládeže, a to konkrétně té středoškolské, do jejich golfového resortu. Dětem bude uhrazena cesta autobusem, připravena pro ně bude prohlídka resortu a samozřejmě golfová výuka. Stejnou nabídkou pak resort chystá oslovit i základní školy, konkrétně tu v Kunčicích pod Ondřejníkem. V obou případech ale musí nejdříve dojít k osobní schůzce s řediteli škol, jedná se zatím tedy pouze o plány výhledové.

Zdá se tedy, že Prosper Golf Club Čeladná se svého šíření golfové osvěty mezi mladými zhostila lépe než na výbornou!

Ukázková hodina - Mateřská škola MiniSvět Mrač