Aktuality

Golfový den v Kostelní Lhotě: Patování i stavba hřiště

Svojí tiskovou zprávu z golfové výuky na jejich škole nám zaslali i z Kostelní Lhoty, což je malá vesnička 11 km od Poděbrad. Jak na takovém místě probíhá golfový den? To si přečtěte v článku ředitelky školy paní Jany Vyskočilové.

Jsme málotřídní škola rodinného typu se dvěma třídami pro 40 žáků. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Děti se učí pro život.“ Anglický jazyk vyučujeme už od prvního ročníku. Školu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku, rozdělených do dvou tříd. Jsme škola, která podporuje inklusivní vzdělávání dětí.
Nabízíme řadu mimoškolních aktivit. Volno časové aktivity jsou zaměřeny na všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti. Např. dovedné ruce, pohybové hry, počítačový kroužek a angličtina hrou.
Každým rokem nabízíme dětem projektové vyučování a od školního roku 2012/2013 jsme začali pravidelné měsíční golfové patování. Vždy na konci měsíce pořádáme turnaj čtyř družstev po sedmi dětech. Jsou hodnoceny individuálně a zároveň jsou jejich výsledky započítány do hodnocení družstva.
Díky kladné odezvě dětí i rodičů jsme v tomto projektu pokračovali i v tomto školním roce a budeme pokračovat i v příštím školním roce.
11.března 2014 proběhl na naší škole již druhý ročník soutěže v golfovém patování.
O putovní pohár se utkalo pět škol málotřídního typu. Celkem se zapojilo 50 dětí. Pro velký zájem byl letošní turnaj rozdělen na kategorie 1. – 2. ročník a 3.- 5. ročník.
Během dopoledního projektu děti prošly čtyři stanoviště zaměřené také na historii a současnost olympijských her, na postřeh a paměť ve společenských hrách. Výtvarnou fantazii uplatnily u tvorby golfového hřiště z přírodních materiálů.
Doufáme, že náš projektový den na podporu nejen golfu, nezůstane bez odezvy a brzy se přidají i další školy s podobným nápadem.

Mgr. Jana Vyskočilová
ředitelka školy